Η DISC  Κέντρο Υπηρεσιών Ψηφιακής Καινοτομίας Α.Ε εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρεις βασικούς άξονες:

 

 1. Banking eBusiness
  Λιανική & ηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονικό επιχειρείν και mobile applications, ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονικά πορτοφόλια, συνεργατικά οικοσυστήματα εξυπηρέτησης πελατών.

 

 1. Digitization IT Services
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ψηφιοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και διεργασιών, καθώς και για την οργάνωση και διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής -IT Service Management-, με στόχο να διευκολύνεται η εφαρμογή εξωστρεφών (service-oriented) καινοτόμων επιχειρησιακών μοντέλων στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς.

 

 1. Innovation Mentoring
  Διαφοροποίηση και καινοτομία σε επιχειρησιακά μοντέλα, σε προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς  και στην εξυπηρέτηση πελατείας. Συμβουλευτική καθοδήγηση νεοφυών και μικρών επιχειρήσεων για το σχεδιασμό και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου ή για τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Η Εταιρία είναι ανοιχτή σε συνεργασίες στους τομείς ενδιαφέροντός της. Η συνεργασία μπορεί να έχει και εμπορικό ή επιχειρηματικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι, με βάση το καταστατικό της, η DISC AE μπορεί:

 1. Να συμμετέχει στη διαχείριση ή υλοποίηση έργων ή να μετέχει σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας
 2. Να εμπορεύεται προϊόντα για τους ίδιους τομείς, μέσω φυσικών καταστημάτων ή μέσω του Διαδικτύου
 3. Να συμμετέχει σε έργα ή σε φορείς που προωθούν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, καθώς και να συμμετέχει σε εθνικά ή ευρωπαϊκά, επιδοτούμενα ή μη, ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα.