«Η εταιρική κουλτούρα στους οργανισμούς Πληροφορικής στην ψηφιακή εποχή»

Βασίλης ΤραπεζάνογλουΣύμβουλος Ψηφιακής Καινοτομίας[Ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο «Το Ψηφιακό Μέλλον», καθηγ. Γ. Δουκίδης, Εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗ, 2019] ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗ...
Read More