Το πόνημά μου με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – Εξωστρεφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» είναι διαθέσιμο στο site αυτό.

Το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το θέμα αυτό είναι παλιό, εκφράστηκε συχνά μέσα από επαγγελματικές μου πρωτοβουλίες και τα τελευταία χρόνια με διαλέξεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκδηλώσεις με σχετικό θέμα. Η απουσία ουσιαστικού καινοτόμου κλίματος στην ελληνική κοινωνία, ο προβληματισμός που άρχισε να αναπτύσσεται για τις διεξόδους, τις κατευθύνσεις ανάταξης που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας την περίοδο αυτή της βαθειάς κρίσης, αποτέλεσαν κίνητρα για αυτήν την ηλεκτρονική επικοινωνία προσωπικών απόψεων εμπλουτισμένων με θέσεις σημαντικών διανοητών της καινοτομίας.

Η πολύχρονη εμπειρία μου στο χώρο των ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, αλλά και η εμπειρία από την αξιοποίησή τους από τις επιχειρηματικές θέσεις ευθύνης που είχα την τύχη να βρεθώ, με έχουν πείσει «ότι η καινοτομία είναι πλέον μονόδρομος για την ελληνική οικονομία και κοινωνία και ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ένα κρίσιμο μέσο και διευκολυντικό παράγοντα».

Απαιτείται ανανεωμένη προσέγγιση και αμφισβήτηση των καθιερωμένων αντιλήψεων, δηλαδή των «κλαδικών ορθοδοξιών και στερεοτύπων» που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την οργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και διεργασιών (processes) και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής και εξυπηρέτησης. Αποτελεί πλέον επιτακτική και αναγκαία προϋπόθεση για να δημιουργηθούν καλύτεροι όροι ανταγωνισμού και ανάπτυξης για το ελληνικό επιχειρείν αλλά και για να αναμορφωθούν κρατικές και κοινωνικές λειτουργίες..

 

Υποστηρίζω ότι η ανάπτυξη εξωστρεφών πελατοκεντρικών μοντέλων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και πολλές δυνατότητες καινοτόμων λύσεων. Οι σύγχρονες ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν πολύπλευρα:

Τα συστήματα πληροφορικής (και ειδικότερα τα συστήματα πελατών CRM και Business Intelligence) βοηθούν στον ταχύτατο μπορούν να βοηθήσουν στον ταχύτατο «μεταβολισμό» των επιχειρησιακών δεδομένων σε πληροφορίες και μοντέλα συμπεριφοράς, που μπορούν να αξιοποιηθούν για ανανεωμένες και καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η εμπορευματοποίηση («καταναλοποίηση») των ΤΠΕ, που εκφράζεται με την ενσωμάτωση εξελιγμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων σε συσκευές και μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές (π.χ. έξυπνο τηλέφωνο, συσκευές GPS σε αυτοκίνητο, ψηφιακή τηλεόραση), εμπορευματοποίηση που προσφέρει πλούσιες δυνατότητες διάδρασης, μετατρέποντας τον πελάτη σε «κόμβο» και συμμέτοχο δικτυακών υπηρεσιών.

Οι τεράστιες δυνατότητες των τεχνολογιών Web 2.0 και η δύναμη που αποκτούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) ως πλατφόρμες για επικοινωνία, συμμετοχή και προώθηση γνώσης και προϊόντων.

Η καινοτομία βέβαια δεν επιδέχεται εύκολες συνταγές ούτε υπάρχουν λύσεις γενικής χρήσης (“one size”). Επιδίωξή μου είναι να φωτίσω κάποιες παρεξηγημένες πτυχές της ελληνικής προσέγγισης της καινοτομίας και να αναδείξω ζητήματα που σχετίζονται με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα των ΤΠΕ που προσφέρουν στους οργανισμούς νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας.

 

Διαθέτω το e-BOOK ΔΩΡΕΑΝ, με βάση τα δικαιώματα που προβλέπει η άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License (ελεύθερη διανομή υπό τις προϋποθέσεις: Αναφορά Προέλευσης, Μη εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγα Έργα).

Εύχομαι Καλή Ανάγνωση! Με χαρά θα διαβάσω σχόλια ή παρατηρήσεις για το e-book (vtrapezanoglou@yahoo.gr, vtrapezanoglou@disc.com.gr).

Αθήνα 4/2010